COVID-19 VRAGEN EN MAATREGELEN

COVID-19 MAATREGELEN

Aan onze belevingen kunnen helaas minder personen gelijktijdig deelnemen en zijn sommige belevingen tijdelijk niet beschikbaar:

– Escape Room Innocent: max 4 personen of 1 huishouden. Tot 19 november niet beschikbaar
– Prison War: tijdelijk niet beschikbaar
– Prison Talk: tijdelijk niet beschikbaar
– Bubbel Voetbal: tijdelijk niet beschikbaar
– GPS spel: vanaf 2 personen
– Kids escape room: 4 tot 10 kinderen

Welke maatregelen hebben wij genomen

– Alle spellen zijn aangepast naar de 1.5 meter regels.
– In ons gebouw zijn op diverse plekken hygiëne punten te vinden. Bij binnenkomst en vertrek worden al onze gasten verzocht om handen te desinfecteren
– Al onze openbare ruimtes, cellen en toiletvoorzieningen worden regelmatig grondig gedesinfecteerd
– Bij ontvangst in de Koepelgevangenis van Arnhem vindt er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn
– Onze medewerkers dragen een mondkapje.

Wij vragen van onze gasten en van onze medewerkers

Mondkapjesplicht: Het dragen van een mondkapje is in de Koepelgevangenis verplicht.

Blijf thuis met de volgende klachten:
– Koorts
– Luchtwegklachten zoals hoesten
– Verkoudheid
– Niezen
– Kortademigheid
– Verhoging tot 38oC

Ook gasten of medewerkers van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft, kunnen wij momenteel niet ontvangen.

Black and White Premium WordPress Theme