Skip to content

HUISREGELS

Bezoekers dienen alle huisregels, voorschriften en aanwijzingen van de medewerkers van de locatie te allen tijde
op te volgen.

Indien dit redelijkerwijs nodig is ter handhaving van de rust en orde, in ieder geval als de orde of veiligheid in gevaar
komt, heeft de organisator het recht om de (verdere) toegang tot de locatie te ontzeggen.

 • Roken is niet toegestaan, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookzone. Eventuele ten gevolge van de
  overtreding door de bezoeker aan organisator opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 • Iedereen dient zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de betreffende persoon hier niet toe in staat is,
  kan toegang aan de locatie worden ontzegd.
 • Er dient zorg gedragen te worden voor alle eigendommen van de locatie. Indien er schade geconstateerd wordt,
  zullen de kosten die dit met zicht meebrengt verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Het is niet toegestaan om extra (ongewenste) gasten/bezoekers mee te nemen naar de locatie.
  Het is verboden om overlast te veroorzaken o.a. doormiddel van harde muziek of door lawaai van welke aard dan
  ook.
 • (Geluids-) opnames zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door organisatie
  aangewezen kluisjes.
 • Het is niet toegestaan om zelf etenswaren/consumpties, glaswerk, drugs, (vuur)wapens en gevaarlijke/scherpe
  voorwerpen mee te nemen.
 • De organisator verzoekt de bezoeker 10 tot 15 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn. Indien de bezoeker zich
  te laat meldt, behoudt de organisator het recht om de spellen in te korten of annuleren om zo de gemaakte
  planning te behalen en overlast voor eventuele andere groepen te voorkomen.
 • Wijzigingen in het aantal personen en het doorgeven van allergieën/ diëten dient uiterlijk 7 dagen voor de
  boekingsdatum bij de organisator bekend te zijn. Indien deze wijzigingen binnen 7 dagen voor aanvang ontvang,
  kan de organisator de beschikbaarheid niet garanderen en worden de gemaakte kosten doorbelast.
 • Bezoekers onder invloed van verdovende middelen kunnen de toegang worden ontzegd zonder het recht op
  restitutie van de kosten van de reservering.
 • De Bezoeker mag maximaal twéé alcoholische consumpties nuttigen tijdens de beleving.
 • De organisator streeft er naar de gemaakte planning altijd zo stipt mogelijk na te komen. De organisator is niet
  verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de planning. Planning welke de bezoeker heeft ontvangen zijn
  indicatief en niet bindend.
 • Deelname is altijd op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade/ diefstal in welke vorm dan ook
  welke voortvloeit uit deelname of gebruik van de voorzieningen.